در حال بارگذاری ...
  • برگزاری جلسه هماهنگی و تبادل نظر پیرامون برگزاری موفق امتحانات مجازی پایان ترم در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

    جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در مورد برگزاری موفق امتحانات پایان ترم نیم سال جاری به صورت مجازی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

    در روز شنبه مورخ 13 دی ماه 1399 و با رعایت پروتکل های بهداشتی جلسه هم اندیشی و تبادل نظر و هماهنگی در خصوص برگزاری موفق امتحانات پایانی (به صورت مجازی) نیم سال تحصیلی  مهر99، با حضور اعضای آموزش دانشکده فنی شهیدرجائی کاشان برگزار شد و هماهنگی های لازم بعمل آمد.

    نظرات کاربران