در حال بارگذاری ...
 • اطلاعیه شماره یک کارآموزی نیمسال 992

  قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز و گرامی درس کارآموزی

   

  مراحل اداری جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی(حداکثر تا مورخ 06-12-99):

  * مراجعه به انتشارات و تحویل دفترچه و شیوه نامه کارآموزی و پر کردن قسمت درخواست و مشخصات کارآموزی ویا مراجعه به اطلاعیه های کارآموزی در بخش اخبار دانشجویی در سایت دانشکده فنی شهید رجایی کاشان و دانلود دفترچه کارآموزی وشیوه نامه وپرکردن صفحه اول دفترچه وهماهنگی تلفنی با مدرس درس جهت تایید محل کارآموزی

  * ارسال جلد دفترچه کارآموزی تکمیل شده(صفحه اول دفترچه) جهت ارسال معرفی نامه در میز خدمت سایت دانشکده فنی کاشان و دریافت معرفی نامه کارآموزی در میز خدمت در همان روز و یا حداکثر روز بعد                                                                                                                          

  تذکر1: دانشجویان عزیز حتما فتوکپی یا عکس معرفی نامه یا شماره و تاریخ آن را جهت نامه پایان دوره تهیه و ثبت نمایند(جهت نامه پایان دوره الزامی است)و اصل معرفی نامه را تحویل محل کارآموزی نمایید.

  تذکر2: برگه شروع به کار(برگه آخردفترچه کارآموزی) را پس از تکمیل و تایید(مهروامضاء) توسط سرپرست کارآموزی در روز نخست کارآموزی ؛ و حداکثر تا مورخ 10-12-99 برای مدرس کارآموزی ارسال نمایید.در غیر این صورت کارآموزی شما محاسبه نخواهد شد.کلیه دانشجویان باید تا این تاریخ کارآموزی خود را آغاز نمایند.

  تذکر3: به هر دلیل تصمیم به تغییر محل کارآموزی نمودید، حتما معرفی نامه و یا پاسخ آنرا به همراه جلد قبلی و جدید دفترچه کارآموزی در میز خدمت سایت دانشکده فنی شهید رجایی کاشان ارسال نمایید.         

  تذکر4: نامه پایان دوره باید به صورت تمام تایپی و با مهر و امضاء محل کارآموزی تهیه شود.(کل متن نامه باید تایپی باشد).

  با تشکر- مسئول واحد کارآموزی و ارتباط با صنعت دانشکده

  99-11-07

  نظرات کاربران