در حال بارگذاری ...
  • برگزاری جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

    جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

    در روز چهارشنبه مورخ 15 یهمن ماه 1399 جلسه هماهنگی و تبادل نظر شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان تشکیل در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص آغاز ترم تحصیلی بهمن 99، کارآموزی و پروژه های دانشجویی و همچنین سایر موارد عنداللزوم اتخاذ شد.

    نظرات کاربران