در حال بارگذاری ...
  • بررسی وضعیت نیمسال مهر99 و تصمیم گیری شورای آموزشی و پژوهشی در مورد برنامه ریزی و ساماندهی نیمسال آتی

    همزمان با تشکیل جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان گزارش روند برگزاری ترم مهر99، سازماندهی و برنامه ریزی رویه ها و فرآیندهای ترم آتی صورت گرفت.

    در روز سه شنبه 21 بهمن 1399 شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان به منظور بررسی وضعیت ترم گذشته و برنامه ریزی و سازماندهی ترم آتی تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتدا رئیس گروه پژوهش و فناوری و مسئولان آموزش دانشکده به ارائه گزارش های کاری در حیطه تخصصی خود پرداختند. در ادامه آقای مهندس سبزپوشان به ادای پاره ای توضیحات در مورد وضعیت مرکز رشد، خلاقیت و نوآوری دانشکده پرداختند و آنگاه نظرات و خواسته های خود را در چهار زمینه امکانات، منابع مالی، نیروی انسانی و ... برای ارتقای بهره وری محیط تحت مسئولیت خویش مطرح نمودند. سپس اعضای شورای آموزشی و پژوهشی به بررسی روند ها و رویه های تخصصی تدوین شده برای برگزاری موفق تر  ترم بهمن 99 پرداختند و هماهنگی های لازم در این زمینه بعمل آمد.

    وضعیت سیستم ناد، سامانه آموزش مجازی موسوم به سمیاد و گروه های آموزشی راه اندازی شده از قبل در شبکه های مجازی مورد بحث و بررسی کاری قرار گرفتند و مقرر شد اقدامات اصلاحی لازم صورت پذیرد.

    نظرات کاربران