در حال بارگذاری ...
 • تشکیل جلسه شورای فرهنگی و هنری دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

  در جلسه شورای فرهنگی و هنری دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در مورد هشتمین یادواره شهدای دانشجو و جشن مبعث تصمیم گیری شد.

  شورای فرهنگی و هنری دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در روز یکشنبه مورخ 17 اسفند ماه 1399 تشکیل شد و در در مورد برگزاری هشتمیم یادواره شهدای دانشجو و جشن مبعث حضرت رسول اکرم (صلوات الله علیه) تصمیمات ذیل گرفته شد:

  • برگزاری هشتمین یادواره شهدای دانشجو در روز چهارشنبه بیستم اسفند1399
  • برگزاری جشن مبعث حضرت رسول اکرم (صلوات الله علیه) در روز یکشنبه 24 استفند 1399

  نظرات کاربران