در حال بارگذاری ...

ثبت اطلاعات دانشجویان واجد شرایط در سامانه همای رحمت تا تاریخ 7 اردیبهشت

مهم :ثبت اطلاعات دانشجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی (کمیته امداد،سازمان بهزیستی و ...) و دانشجویان واجد شرایط که از نظر مالی و معیشتی ضعیف و عضو سازمان های خیرین و نهادهای حمایتی نمی باشند ،به قید فوریت تا تاریخ 7 اردیبهشت 1400 اطلاعات مورد نیاز را در سامانه همای رحمت مطابق موارد ذکر شده ذیل  وارد نمایند :

1-ورود به آدرس http://khayerin.tvu.ac.ir/register.aspx
2- ثبت شماره حساب بانک تجارت به نام شخص دانشجو الزامی می باشد.
3- به منظور جلوگیری از اختلال در ورود اطلاعات به سامانه حتما از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمایند

نظرات کاربران