در حال بارگذاری ...

برگزاری دومین نشست هم اندیشی نقش دین در زندگی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان با موضوع دین و شکرگزاری

دومین جلسه از مجموعه نشست های نقش دین در زندگی با عنوان دین و شکرگزاری در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

در روز شنبه مورخ 5 تیر ماه 1400 دومین جلسه هم اندیشی با عنوان " نقش دین در زندگی" با حضور کارکنان و اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

در این جلسه که به همت اداره مشاوره و اداره فرهنگی دانشکده فنی برگزار شد آقای ابوالفضل طامه از همکاران باسابقه دانشکده نکاتی را به سمع و نظر همکاران رساندند.

نظرات کاربران