در حال بارگذاری ...

جلسه گپ و گفت با موضوع مهارت های ارتباطی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

از سری جلسات هم اندیشی و گپ و گفت صمیمی، جلسه ای با عنوان مهارت های ارتباطی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

به همت اداره مشاوره دانشکده فنی شهید رجائی کاشان، در روز شنبه مورخ 12 تیر ماه 1400 جلسه گپ وگفتی با موضوع مهارتهای ارتباطی و با حضور آقای دکتر صادقی مدرس و مشاور دانشگاه برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر صادقی از اساتید معزز دانشگاه کاشان به بیان نکاتی پیرامون موضوع جلسه پرداختند که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

نظرات کاربران