در حال بارگذاری ...

برگزاری پنجمین جلسه از سری برنامه های تدوین شده مشاوره دانشکده فنی شهید رجائی کاشان با عنوان مهارت نه گفتن

به همت اداره مشاوره دانشکده فنی شهید رجائی کاشان جلسه گپ وگفت صمیمی بین همکاران با موضوع مهارت نه گفتن برگزار شد.

کارگاه آموزشی مهارت نه گفتن به همت اداره مشاوره و سلامت دانشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی  کاشان برگزار شد.

در این جلسه که در روز شنبه مورخ 26 تیرماه 1400 برگزار شد جناب آقای علیرضا حدادزاده از ساعت 10 تا 12 به بیان مطالب تنظیم شده خویش پرداختند و به سوالات همکاران نیز پاسخ دادند.

نظرات کاربران