در حال بارگذاری ...

اطلاعیه ویژه شماره سه سامانه بوستان

توجه به اطلاعیه های بولتن برد داخلی دانشگاه، راهنمای انتخاب واحد در بوستان و رفع نقص کارنامه در بوستان

باسمه تعالی

دانشجویان گرامی:

قبل از انجام انتخاب واحد، راهنمای درج شده در فایل های ضمیمه را مطالعه نمایید.

--- موارد فنی و اطلاعیه ها در مورد سامانه بوستان توسط مدیر سامانه در قسمت بولتن برد داخلی دانشگاه درج می شود.

---نقص در کارنامه بوستان با بروزرسانی در اوایل هفته آینده رفع خواهد شد. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.