در حال بارگذاری ...

اطلاعیه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400(حداکثر تا مورخ 26-7-1400)

مراحل اداری جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی (حداکثر تا مورخ 18-07-1400)

 

 

 مراحل اداری جهت دریافت معرفی نامه کارآموزی (حداکثر تا مورخ 26-7-1400):

 

 

* مراجعه به اطلاعیه و فرم های کارآموزی در بخش اخبار دانشجویی در سایت دانشکده فنی شهید رجایی کاشان و دانلود دفترچه کارآموزی، شیوه نامه و فرم های کارآموزی و پرکردن صفحه اول دفترچه و هماهنگی تلفنی با مدرس درس جهت تایید محل کارآموزی                                                                                                                  

* ارسال اطلاعات جلد دفترچه کارآموزی به صورت کامل و تایپی (جهت ارسال معرفی نامه) در میز خدمت سایت دانشکده فنی کاشان و دریافت معرفی نامه کارآموزی در میز خدمت در همان روز و یا حداکثر تا دو روز بعد 

              شروع کارآموزی بدون دریافت معرفی نامه تحت هیچ شرایطی محاسبه نخواهد شد.

 

تذکر1: دانشجویان عزیز حتما فتوکپی یا عکس معرفی نامه یا شماره و تاریخ آن را جهت نامه پایان دوره تهیه و ثبت نمایید(جهت نامه پایان دوره الزامی است)و اصل معرفی نامه را به محل کارآموزی تحویل دهید.

تذکر2: برگه شروع به کار(برگه آخردفترچه کارآموزی)را پس از تکمیل و تایید(مهروامضاء) توسط سرپرست کارآموزی در روز نخست کارآموزی؛به همراه تصویر معرفی نامه کارآموزی؛ و حداکثر تا مورخ 21-07-1400 برای مدرس کارآموزی ارسال نمایید.در غیر این صورت کارآموزی شما محاسبه نخواهد شد.کلیه دانشجویان باید تا این تاریخ کارآموزی خود را آغاز نمایند.                                                                                    

تذکر3: به هر دلیل تصمیم به تغییر محل کارآموزی نمودید، حتما معرفی نامه و یا پاسخ آنرا به همراه جلد قبلی و جدید دفترچه کارآموزی در میز خدمت سایت دانشکده فنی شهید رجایی کاشان ارسال نمایید.         

تذکر4: نامه پایان دوره باید به صورت تمام تایپی و با مهر و امضاء محل کارآموزی تهیه شود.(کل متن نامه باید تایپی باشد). در ضمن مهلت پایان دفاعیه ترم جاری 09-10-1400 خواهد بود.اطلاعات بعدی از طریق همین سایت به آگاهی شما خواهد رسید.

 

تا تاریخ 26-7-1400 تمدید گردید.

 

با تشکر- مسئول واحد کارآموزی و ارتباط با صنعت دانشکده

1400-06-15

  

فرمهای مورد نیاز در قسمت فایلهای ضمیمه این اطلاعیه نیز قابل دسترسی است.