در حال بارگذاری ...

برگزاری نخستین جلسه وبینار اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

نخستین جلسه و کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

به همت اداره مشاوره و تربیت بدنی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان نخستین جلسه از سری جلسات آموزش اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در تاریخ 31 مرداد 1400 برگزار شد.

در این جلسه سرکار خانم جندقیان کارشناس ارشد فلسفه به عنوان سخنران به بیان مطالب خویش پرداختند.

گفتنی بخش دوم این جلسه برای اساتید ارجمند در آینده برگزار می شود.

نظرات کاربران