در حال بارگذاری ...

بازدید مسئولین شرکت سفال بت از دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

مسئولان شرکت سفال بت به منظور بازدید و عقد قرارداد همکاری از دانشکده فنی شهید رجائی کاشان بازدید کردند.

همزمان با فعالیت های مرکز رشد و خلاقیت دانشکده فنی شهید رجائی کاشان، مسئولان شرکت مادر تخصصی سفال بت در معیت جناب مهندس صانع از امکانات دانشکده فنی شهید رجائی کاشان بازدید نمودند. در این بازدید مراحل اولیه عقد قرارداد همکاری در ساخت قطعات پیش ساخته بتنی فراهم شد.

نظرات کاربران