در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه شورای آموزشی و پژوهشی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

جلسه هماهنگی و تبادل نظر اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

به منظور هماهنگی و تبادل نظر پیرامون برگزاری نیم سال مهر 1400 جلسه هماهنگی و تبادل نظر اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد. در این جلسه آخرین هماهنگی ها و ارتباطات بین بخشی میان مدیران گروه، روسای فضاهای آموزشی و زمینه سازی آغاز موفقیت آمیز کلاس های درسی ترم جاری بعمل آمد و برنامه های درسی ترم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نظرات کاربران