در حال بارگذاری ...

برگزاری دومین جلسه اخلاق حرفه ای در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

دومین جلسه آموزشی با عنوان اخلاق حرفه ای ویژه اساتید دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

به همت اداره مشاوره و تربیت بدنی دومین جلسه آموزشی اخلاق حرفه ای ویژه استادان در تاریخ 27 شهریورماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه که به صورت مجازی نیز قابل دسترسی بود جمعی از استادان آموزشکده ها و دانشکده های فنی سراسر کشور حضور داشتند و از بیانات سرکار خانم جندقیان کارشناس ارشد فلسفه استفاده بردند. در این جلسه به مبانی اولیه و عمومی اخلاق مورد نیاز استادان در محیط های علمی پرداخته شد و بخشی از جلسه نیز به پرسش و پاسخ به سوالات شرکت کنندگان اختصاص یافت.

نظرات کاربران