در حال بارگذاری ...

قابل توجه دانشجویان مشروط در نیمسال 992

حذف محدودیت سقف واحد برای دانشجویان مشروط 992، در نیمسال اول 1400

 

باسمه تعالی

 

با توجه به مجوز معاونت آموزشی وزارت عتف، برای دانشجویان مشروط در نیمسال 992، محدودیت اخذ درس تا 14 واحد برداشته شده است و این دسته از دانشجویان در صورت تمایل می توانند در بازه حذف و اضافه نسبت به افزایش تعداد واحدهای خود تا سقف 20 واحد (با رعایت پیش نیاز و هم نیاز و عدم تداخلی) اقدام نمایند.

توصیه می شود این دسته از دانشجویان در صورت توانایی تحصیلی، اقدام به اخذ واحدهای بیشتر نمایند.

 

 





نظرات کاربران