در حال بارگذاری ...

مراسم رونمایی از کتاب در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

کتاب زنی در چهل سالگی نوشته فرزند یکی از بازنشستگان مرحوم دانشکده فنی شهید رجائی کاشان طی مراسمی رونمایی شد.

در روز شنبه مورخ 17 مهر ماه 1400 کتاب "زنی در چهل سالگی" نوشته سرکار خانم زینب فتاح فرزند مرحوم ماشاالله فتاح مدرس بازنشسته رشته ریاضی دانشکده شهید رجائی کاشان طی مراسمی رونمایی شد. در این مراسم خانواده آقای فتاح، همسر محترم و دختران ایشان و جمعی از فرهیختگان و استادان حضور داشتند. مدعوین محترم پس از ایراد سخنرانی کوتاه جناب آقای مهندس احمد اشرفی ریاست دانشکده فنی هر کدام دقایقی کوتاه به بیان مطالب خویش پرداختند و در انتها پمفلت یادبود رونمایی توسط حضار امضاء شد.

همچنین کتاب شعری از فرزند دیگر مرحوم ماشاالله فتاح به حاضرین جلسه معرفی گردید. این کتاب با عنوان "آی کرونا ساکتو بردار و برو" نام داشت که نوشته سرکار خانم بنفشه فتاح می باشد.

نظرات کاربران