در حال بارگذاری ...

مدارک لازم جهت تکمیل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته سال 1400

چک لیست مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده و ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی پیوسته سال 1400

دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

1- اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیلات

2- اصل کارنامه­ی ریزنمرات دوره متوسطه که به مهر و امضاء رئیس مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد .

3-1 سری کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه

4- 1سری کپی برابر اصل پشت و روی کارت ملی

5- 6 قطعه عکس 3 * 4 تمام رخ تهیه شده در سال جاری که با خودکار آبی پشت نویسی شده باشد)نام و نام خانوادگی، نام پدر- کدملی(

6-کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه )ویژه دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند.(

تو ضیح :پذیرفته شدگانی که جزء دانشجویان اخراجی سنوات قبل دانشگاه­ها و مو سسات آموزش عالی می با شند الزاما می­بایستی کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم خود را ارائه نمایند.

7-پرینت قبولی کنکور کارشناسی )تهیه شده از سایت سازمان سنجش( /http://sanjesh.org )

8-رسید درخواست تأییدیه تحصیلی که با مراجعه به سایت( /https://emt.medu.ir )  دریافت می گردد.

9- رسید درخواست سوابق تحصیلی که با مراجعه به سایت( /https://emt.medu.ir )  دریافت می گردد.

10-اصل و یا کپی برابر اصل فرم انصراف از تحصیل )ویژه دانشجویان انصرافی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(

توضیح :عدم ارائه اصل یا گواهی موقت دیپلم و ریز نمرات تایید شده ی دوره متوسطه توسط دانشجویان انصرافی آموزشکده ها ودانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای بلامانع است.

11-کپی برابر اصل فرم اخراج آموزشی )ویژه دانشجویان اخراجی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(

توضیح :عدم ارائه اصل یا گواهی موقت دیپلم و ریز نمرات تایید شده ی دوره متوسطه توسط دانشجویان اخراجی آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای بلامانع است.

12- کپی برابر اصل کارت جانبازی یا ایثارگری و یا نامه از بنیاد شهید ویژه دانشجویان دارای سهمیه فرزندان شهید ، جانبازی،ایثارگری، آزاده و رزمندگان

13- نامه معافیت تحصیلی از نظام وظیفه:)کلیه پذیرفته شدگان میبایست با در دست داشتن پرینت قبولی کنکور)بند شماره 7 (به دفاتر + 10 مراجعه درخواست صدور معافیت تحصیلی نمایند . و فرم صادر شده توسط دفاتر پلیس به مدارک اضافه گردد.

14- ثبت نام در سامانه کارنامه سلامت دانشجویان به نشانی https://portal.saorg.ir/mentalhealth

15- پرینت فرمهای ثبت نام  در پایین صفحه از بخش فایل های ضمیمه دانلود نمایید سپس با توجه به شرایط شخص دانشجو ،فرمها انتخاب و  پرینت گردد سپس توسط دانشجو تکمیل و امضا گردند.

آدرس پستی جهت ارسال مدارک ثبت نام:کاشان،کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی،دانشکده فنی شهید رجایی. صندوق پستی 117 - 87315

******حتما فیلم آموزشی معرفی سامانه های دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی را از اینجا مشاهده نمایید.*****

امور دانشجویان / دانشکده شهید رجایی کاشان

نظرات کاربران