در حال بارگذاری ...

ثبت تیکت در سامانه بوستان و میز خدمت

 

باسمه تعالی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند موارد درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، امور کارآموزی و هر گونه درخواستی که نیاز به تبادل فایل دارد را فقط از طریق تیکت میز خدمت ثبت نمایند. بنابراین این دسته از تیکت ها در سامانه بوستان پیگیری نشده و بسته خواهد شد.

همچنین موارد دیگر امور آموزشی و مالی را از طریق تیکت بوستان با نوع تیکت واحد آموزش یا واحد مالی ثبت نمایند.

نظرات کاربران