در حال بارگذاری ...

برگزاری پارا المپیاد دانشجویان کم توان ودارای معلولیت های جسمی و حرکتی دانشگاه فنی و حرفه ای

با عنایت به برگزاری پارا المپیاد دانشجویان دارای جانبازی و معلولیت های جسمی حرکتی ،معلولیت های حسی ،معلولیت های ذهنی و بیماریهای خاص و پیوند اعضا ، دانشجویان  واجد این شرایط به آدرس ذیل تا تاریخ 21-8-1400 مراجعه و ثبت نام نمایند.

 

https://tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=1677

 

 

نظرات کاربران