در حال بارگذاری ...

برگزاری وبینار مجازی چرایی و چگونگی رفتار با رویکرد واقعیت درمانی در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

وبینار مجازی چرایی و چگونگی رفتار با رویکرد واقعیت درمانی با حضور جمعی از همکاران و دانشجویان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برگزار شد.

به همت اداره مشاوره و تربیت بدنی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان در روز چهارشنبه سوم آذر ماه 1400 وبینار مجازی با عنوان "چرایی و چگونگی رفتار با رویکرد واقعیت درمانی" با حضور جناب آقای حسین عنایتی کارشناس ارشد مشاره برگزار شد. در این وبینار تخصصی که با حضور تعدادی از همکاران و برخی از دانشجویان برگزار شد میهمان مخترم ضمن برشمردن نیازهای چندگانه انسان ها در مورد زمینه های بروز رفتار های متفاوت افراد به ایراد مطلب پرداختند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

 

نظرات کاربران