در حال بارگذاری ...

برگزاری وبینار مجازی اصول غنای روابط زوجین در دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

بسیج اساتید دانشگاه استان اصفهان و دانشکده فنی شهید رجائی کاشان وبینار مجازی با عنوان اصول غنای روابط زوجین برگزار کرد.

به همت بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان و دانشکده فنی شهید رجائی کاشان وبیناری تحت عنوان "اصول غنای روابط زوجین" توسط سرکار خانم دکتر زهرا سادات گلی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد. در این وبینار مجازی که در روز جمعه پنجم آذرماه 1400 برگزار شد جمعی از کارکنان و استادان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان و تعدادی از سایر هم میهنان به صورت اینترنتی شرکت داشتند و در آن به برخی از مهارت های ارتباطی مختلف بین فردی از جمله مهارت و هنر گوش دادن پرداخته شد.

نظرات کاربران