در حال بارگذاری ...

بازدید مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و استان اصفهان از دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد دانشگاه فنی و حرفه ای و مسئولان مرتبط در استان اصفهان از دانشکده فنی شهید رجائی کاشان بازدید کردند.

در روز سه شنبه 23 آذر ماه 1400 دکتر موسوی و هیئت همراه ، از امکانات، توانمندی ها و تجهیزات دانشکده فنی شهید رجایی کاشان بازدید کردند. در این دیدار که مسئول محترم ارزیابی عملکرد دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان نیز حضور داشتند مدیرکل ارزیابی عملکرد دانشگاه با حضور خویش و تیم همراه در کلیه فضاهای متنوع اداری، آموزشی، دانشجویی و تحقیقاتی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان نقطه نظراتی را بیان کردند. ایشان بر لزوم توجه به تجهیز امکانات و کارگاه های آموزشی و توجه به تلفیق درس و عمل، بر خرید تجهیزات جدید که در حوزه صنعت کاربرد مستقیم دارد تاکید کردند تا دانشجویان قبل از ورود به جامعه صنعتی کشور با ابزارآلات تخصصی رشته خود به صورت کامل آشنا باشند. دراین بازدید جناب آقای دکتر برهانی از ارزیابی عملکرد استان اصفهان نیز حضور داشتند.

نظرات کاربران