در حال بارگذاری ...

اهدای خون تعدادی از کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان

به دلیل اعلام نیاز سازمان انتقال خون به فرآورده های خونی در کاشان جمعی از کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان خون اهدا کردند.

در روز سه شنبه هفتم دی ماه 1400 به دلیل اعلام نیاز سازمان انتقال خون کاشان به تمامی فرآورده های خونی تعدادی از کارکنان دانشکده فنی شهید رجائی کاشان برای اهدای خون خویش و زندگی بخشیدن به بیماران نیازمند اقدام کردند. گفتنی است این اقدام خداپسندانه هر سه ماه توسط ابوابجمعی دانشکده فنی شهید رجائی کاشان تکرار می شود.

نظرات کاربران