در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 5 مهر 1402

بازدید سردار جواد نائینی کفیل نمایندگی مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورا از هسته های فناور مرکز رشد و خلاقیت دانشکده فنی شهید رجائی پسران کاشان

سردار جواد نائینی کفیل نمایندگی مردم کاشان و آران و بیدگل از توانمندی های مرکز رشد دانشکده فنی شهید رجائی کاشان بازدید کردند.

در روز شنبه 25 دی ماه 1400 جناب سردار جواد نائینی کفیل نمایندگی مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، از امکانات و توانمندی های هسته های فناور و مرکز رشد و خلاقیت دانشکده فنی شهید رجائی کاشان بازدید کردند. ایشان در این دیدار از نزدیک با اعضای محترم هسته های فناور صحبت کرده و در جریان فعالیت ها، توانمندی ها و خواسته های آنان قرار گرفتند.

نظرات کاربران