در حال بارگذاری ...

تمدید زمان ثبت نام دانشجویان نو ورود 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای

با سلام

با توجه به اطلاعیه دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی بر تمدید زمان ثبت نام ،دانشجویان نوورود هرچه سریعتر با توجه به راهنمای های موجود به سامانه ورود و اقدام به ثبت نام نموده و رسید دیجیتال دریافت نمایند.
نداشتن کد پیگیری دیپلم و نظام وظیفه و کارنامه سلامت در این مرحله اجباری نبوده و در فرصت های بعدی قابل ثبت میباشد .
اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام:
1-  برای ورود به سامانه نیاز به شماره پرونده یا داوطلبی در آزمون سال جاری ، شماره شناسنامه (کدملی) ، سال تولد چهار رقمی (1380)
2 - فایل تصویر صفحه اول شناسنامه با فرمت jpg یا jpeg حداکثر  500K
سامانه ثبت نام     https://r.tvu.ac.ir

نظرات کاربران